Gizli dosyaları gösterme konusunda sorun yaşayan birçok kişi olduğunu biliyorum. Zira ben de daha düne kadar gizli dosyaları görünür yapma konusunda sorun yaşayan kişilerin başını çekiyordum. Fakat bugün gizli dosya bulma ve açma olayına tam olarak hakimim. Eğer siz de gizli dosyaları gösterme sorununu yaşıyorsanız saklı, görünmeyen dosyaları bulma ve gösterme yöntemlerini gösterdiğim bu yazımdan yaralanabilirsiniz.

Gizli Dosyaları Gösterme

Arama kutusuna tıklayın.

Windows işletim sistemi yüklü bir bilgisayarda gizli dosyaları göstermek için, görev çubuğunda bulunan arama kutusuna tıklanmalıdır. Arama kutusuna tıklandığında işletim sistemine yüklenen tüm uygulama ve dosyaların aranacağı bir pencere açılacaktır. Pencerenin hemen altında Windows'u ara adında bir arama kutucuğu yer alacaktır. Arama kutusunun açılmaması durumunda işletim sistemi yeniden başlatılmalıdır.

Gizli Dosyaları Gösterme

Kutucuğa bu bilgisayar yazın.

Arama penceresi açıldığında kutucuğun içine bu bilgisayar yazılmalıdır. Bu bilgisayar sorgusunun aratılması en iyi eşleşme başlığı altında gösterilmesini sağlayacaktır. Bu bilgisayar uygulaması en iyi eşleşme başlığı altında gösterildiğinde tıklanarak açılmalıdır. Uygulama gizli klasörleri, görünmeyen ve gizlenen dosyaları gösterme konusunda oldukça başarılıdır. Tabiri caizse en kolay klasör ve dosya bulma yöntemidir.

Gizli Dosyaları Gösterme

Görünüm sekmesine girin.

Bu bilgisayar uygulaması açıldığında görünüm sekmesine tıklanmalıdır. Görünüm sekmesi, dosya ve bilgisayar sekmelerinin hemen yanında yer alacaktır. Sekme açılmıyorsa uygulama penceresi kapatılarak, tekrar açılmalıdır. Eğer yine açılmıyorsa bilgisayar yeniden başlatılarak, bu bilgisayar uygulamasına tekrar girilmelidir. Uygulama yeniden açıldığında görünüm sekmesi sorun çıkarmadan açılacaktır.

Gizli Dosyaları Gösterme

Gizli öğelere tıklayın.

Görünüm sekmesine girildiğinde gezinti bölmesi, bilgisayar simgeleri, öğe onay kutuları ve dosya adı uzantıları gibi seçeneklerin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Öğe onay kutuları ve dosya adı uzantılarının hemen altında gizli öğeler adında bir kutucuk bulunacaktır. O kutucuğa tik atılmalıdır. Kutucuğa tik atılması gizli programları bulma, gizlenen dosyayı yahut klasörleri geri getirme sorununu çözecektir.

Gizli Dosyaları Gösterme

Tüm dosyalar görünür olacaktır.

Gizli öğelere tik bırakıldığında tüm dosyalar görünür olacaktır. Artık gizlediğim klasörü bulamıyorum, gizlenen klasör nasıl bulunur, gizli dosyaları göremiyorum yahut gizli dosyalar nasıl açılır diye dert yanmanıza gere yok. 4 basit adımda tüm dosyaları görünür kılabilirsiniz. Eğer dosyaları görünür yapmaya çalışırken sorun yaşarsanız, bilgisayarı yeniden başlatarak sorunu çözebilirsiniz.

Gizli Dosyaları Gösterme Programı Kullanın


Bazı gizli dosyaları göstermek için program kullanmak gerekecektir. Bilhassa bir başkası tarafından gizlenen ve saklanan dosyaları bulmak kolay olmayacaktır. Çünkü üçüncü şahıslar tarafından gizlenen dosyalar, aranma ihtimalleri göz önünde bulundurularak gizlenmektedir.

Hidden File Finder programı gizli ve saklı tüm dosyaları gösterecektir.

İndir - https://hidden-file-finder.jaleco.com

Hidden File Finder, Windows işletim sisteminde yer alan tüm gizli dosyaları hızlı bir şekilde tarayarak sıralı bir liste içinde sunacaktır. Otomatik olarak gizlice çalıştırılabilecek EXE, DLL ve COM gibi dosyaları kırmızı renk ile işaretleyerek daha kolay ayırt edilebilmelerini sağlayacaktır.

Program indirildikten hemen sonra, açılmalıdır.

Kurulum aşaması peş peşe çıkan Next butonlarına tıklanarak atlanmalıdır. Finish butonu göründüğünde kurulum tamamlanacaktır. Finish butonuna tıklanarak kurulum bitirilmelidir.

Kurulum tamamlandığında Hidden File Finder programı açılmalıdır. Program açıldığında now scanning, scanned, elapse time, result ve start scan butonunun yer aldığı bir arayüz belirecektir.

Start scan botununun üzerinde bulunan perform complete computer scan kutucuğuna tik bırakılmalıdır.

Akabinde scan settings butonuna tıklanmalıdır.

Scan settings butonu, start scan butonunun tam karşısında yer almaktadır. Maus ile üzerine gelindiğinde buton adları bilgi kutucuğu içinde gösterilecektir.

Scan settings penceresi açıldığında aşağıda yer alan kutucuk adlarına tik bırakılmalıdır.

- Recursively scan the subfolders

- Do not scan hidden folders

- Ignore hidden shortcut files

- Ignore known type of hidden files

Kutucuklara tik bırakıldıktan sonra, save butonuna tıklanmalıdır. Ayarlar tamamlandığında Hidden File Finder programı gizlenen klasörü ve dosyaları geri getirmek için hazır olacaktır.

Programın arayüzüne geri dönüldüğünde start scan butonuna tıklanmalıdır. Start scan butonuna tıklanması gizli dosyaları arama işlemini başlatacaktır. Giz dosya sayısına göre arama işlemi 1 ila 5 dakika arasında sürecektir.

Taramam tamamlandığında scanning is comleted uyarısı verecektir.

Tüm gizli dosya, program ve uygulamalar tarama tamamlandığında boyutu, ne zaman yüklendiği ve nerede yüklü olduğu da dahil olmak üzere bir liste halinde gösterilecektir.

Listelenen dosya ve klasörleri açmak için, üzerlerine sağ tıklanmalıdır.

Açılan menü penceresinden Open Folder seçilmelidir. Open Folder butonu, Hidden File Finder programının gizli dosyaları ve klasörleri göster butonudur. Klasör açma ve dosyaları görüntülemek için kullanılmaktadır.

Hidden File Finder programı masaüstünde gizlenen klasörü geri getirme, gizlenmiş dosyaları görünür yapma ve bilgisayardaki gizlenmiş dosyaları nasıl bulurum diye soranların merhemi olacaktır. Profesyonel olarak gizlenen tüm dosya ve klasörleri dakikalar içinde bulacaktır.

Telefondaki Gizli Dosyaları Gösterme


Telefondaki gizli dosyaları göstermek için iki farklı yol bulunmaktadır. Android yüklü telefonlar da gizli dosyaları göstermek İOS'a nispeten daha kolay olacaktır.

Android kullananlar Astro Yöneticisi'ni kullanmalıdır.

İndir - https://play.google.com/astro-yoneticisi

Astro Dosya Yöneticisi, SD karttan dosyaları görüntülemek, açmak, gizlemek ve bir başka yere aktarmak için tasarlanmıştır. Fakat harici olarak gizli dosyaları ve uygulamaları da göstermektedir.

Uygulama indirildikten sonra açılmalıdır.

Astro Dosya Yöneticisi açıldığında dahili hafıza ile beraber SD kartta bulunan tüm dosyaları da gösterecektir. SD kart takılı değilse sadece dahili hafızada bulunan uygulama ve dosyaları listeleyecektir.

Yönetici uygulaması açıldığında extSdCard klasörüne girilmelidir.

extSdCard klasörü dahili ve harici dosyaları bulunduracaktır. Klasöre girildiğinde üç noktalı simgeye tıklanmalıdır. Açılan menüden Görünüm Ayarları seçilmelidir.

Görünüm ayarları sayfasından gizli dosyaları göster seçeneği işaretlenmelidir.

İşlemin ardından Android'e yüklü bütün gizli uygulamaları ve dosyaları gösterme seçeneği aktif olacaktır. Astro Dosya Yönetici uygulaması cihaza yüklü her şeyi görünür kılacaktır.

İOS kullananlar FileExplorer kullanmalıdır.

İndir - https://itunes.apple.com/file-explorer

FileExplorer, İOS için geliştirilen bir dosya yönetimi aracıdır. İOS cihazlarda PDF, HTML, MP4, MP3, JPG, PNG, WORD ve EXCEL gibi dosya formatlarını açmak için kullanılmaktadır. Bununla beraber telefona yüklü tüm saklı dökümanları da ortaya çıkarmaktadır.

Uygulama yüklendikten sonra açılmalıdır.

FileExplorer açıldığında macOS, Windows, Linux işletim sistemi ikonlarının yer aldığı ve Dropbox, Google Drive, iClod gibi veri yedekleme platformlarının bulunduğu bir menü ekranı çıkacaktır.

Seçeneklerden iClod Drive seçilmelidir.

iClod Drive seçildiğinde bir giriş ekranı belirecektir. FileExplorer uygulamasının iClod Drive'a bağlanabilmesi için, iClod şifresinin o giriş ekranına girilmesi gerekmektedir.

Şifre ve kullanıcı adı girildikten sonra FileExplorer, iClod Drive bağlanacaktır.

iClod'a bağlanıldığında tüm dosyalar FileExplorer uygulaması tarafından görüntülenecektir. Hangi uygulama ve dosyaların telefonda görünüp görünmediğini anlamak için, karşılaştırmak gerekecektir.

Zira FileExplorer sadece yüklü dosyaları listeleyecektir.

Gizli ya da saklı olduklarını belirtmeyecektir. Çünkü böyle bir özelliği yoktur. Anlamak için uygulama tarafından sunulan dosyalarla karşılaştırılmalıdır. Şayet telefon dosyaları görünmüyor, ama FileExplorer gösteriyorsa o klasör ya da belgenin gizli olduğu anlamını taşıyacaktır.

Flash Bellekte Görünmeyen Dosyaları Gösterme


Flash bellekte görünmeyen dosyaları gösterme sanıldığı kadar zor olmayacaktır. Windows komut satırına birkaç kod girerek, görünmeyen USB bellek dosyalarını kurtarmak sadece 5 dakika sürecektir.

Görünmeyen dosyaları kurtarmak için, ilk olarak görev çubuğunda bulunan arama ikonuna tıklanmalıdır. Arama ikonuna tıklanması Windows arama kutusunu açacaktır.

Açılan arama kutusuna CMD yazılmalıdır.

Hemen akabinde en iyi eşleşme başlığı altında önerilen Komut İstemi uygulamasına sağ tıklanılarak, Yönetici Olarak Çalıştır seçeneği seçilmelidir.

Komut İstemi uygulaması açıldığında flash belleğin bilgisayara takılı olduğundan emin olunmalıdır.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra, bu bilgisayar uygulaması açılmalıdır. Bu bilgisayar uygulaması masaüstünde yer almıyorsa görev çubuğunda bulunan arama kutusundan bulunmalıdır.

Bu bilgisayar uygulaması açıldığında cihazlar ve sürücüler başlığı altına inilmelidir. Zira cihazlar ve sürücüler başlığı altında flash belleğin sistemde kayıtlı harfi gösterilecektir.

Sürücü harfi öğrenildiğinde Komut İstemi uygulamasına dönülmelidir.

Komut satırına ilk önce sürücü harfi yazılmalıdır. Peşinden diğer kod kopyalanarak, komut satırına girilmelidir. Komut girildikten hemen sonra enter tuşuna basılmalıdır.

  • F:
  • attrib /d /s -h -r -s

Enter tuşuna basılması bir süre beklemenizi gerekecektir. Bekleme süresi flash bellekte bulunan dosya miktarına göre değişiklik gösterecektir. İşlem tamamlandığında yazma satırı yeniden belirecektir.

Satır belirdiğinde komut satırı kapatılmalıdır.

Peşinden bu bilgisayar uygulaması açılarak, flash bellek sürücüsü açılmalıdır. Flash bellek sürücüsü açıldığında daha evvel görünmeyen dosyalar, isimsiz bir klasör altında gözükmeye başlayacaktır.

Dosyaların virüslü olma ihtimaline karşın tedbirli hareket edilmelidir. Zira virüslü flash açma bir güvenlik yazılımı tarafından korunulmadan açıldığında tehlikeli olacaktır. Flah belleği virüslerden temizlemek için, isimsiz klasörde bulunan dosyalar masaüstünde oluşturulan geçici bir klasöre taşınmalıdır.

Hemen sonra bu bilgisayar uygulamasına girilmeli ve flash bellek sürücüsüne sağ tıklanmalıdır.

Arkasından biçimlendir seçeneği seçilmelidir.

Biçimlendir penceresinden hızlı biçimlendir kutucuğuna tık atılmalıdır. Peşinden başlat butonuna tıklanmalıdır.

Butona tıklandığında flash bellek biçimlenecektir. İşleminin ardından, temizlenmiş olacaktır. Bu aşamadan sonra bilgisayara aktarılan dosyaları tekrar flash belleğe taşıyarak, sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Flash bellek içinde gizlenen dosyaları gösterme ve görünmeyen dosyaları kurtarma sırasında sorun yaşanması durumunda yöntem tekrarlanmalıdır. Zira USB de gizli dosyaları gösterme sırasında sorun yaşanma ihtimali bir hayli yüksektir.

Bilhassa USB bellek dosyaları görünmüyor, flaş bellekteki klasörler açılmıyorsa dosya gösterme programı olan Hidden File Finder denenmelidir. Büyük olasılıkla sorununuza çözüm olacaktır.